30. Kapitel om att be himlakroppar om regn

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ

”… och tacka för er försörjning genom att kalla dess sanning för lögn.”1

2 – Abû Mâlik al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I mitt samfund finns det fyra saker från den hedniska tiden som de inte kommer att överge; skryt över stamträd, förtal av bakgrund, tillskrivning av regn till stjärnor och jämmer.”

Han sade också:

”En kvinna som jämrar sig och inte ångrar sig innan döden, kommer att återuppstå på Domedagen iklädd kläder av beck och klänning av skabb.”2

3 – al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Zayd bin Khâlid (radhiya Allâhu ´anh) som berättade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett Fadjr med oss i Hudaybiyah. Det hade regnat under natten. När han var klar vände han sig mot människorna och sade: ”Vet ni vad er Herre sade?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Han sade: ”Några av Mina slavar har gått morgonen till mötes i form av att tro på Mig och somliga i form av att häda. Den som sade: ”Vi har fått regn tack vare Allâh och Hans nåd” tror på Mig och hädar himlakropparna. Och den som sade: ”Vi har fått regn tack vare en viss himlakropp” hädar Mig och tror på himlakropparna.”3

4 – al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Ibn ´Abbâs en liknande återberättelse vari det står:

”Vissa sade: ”En viss himlakropp har haft rätt.” Då uppenbarade Allâh följande verser:

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ  لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ

”Jag svär vid de stegvis uppenbarade avsnitten – detta är en försäkran av största vikt, om ni bara kunde inse det! – om att detta är en framställning som måste hållas högt i ära, [bevarad] i en mot allt ont skyddad Skrift, som inga andra än de rena skall röra, en uppenbarelse från skapelsernas Herre! Vågar ni visa er ringaktning för detta budskap och tacka för er försörjning genom att kalla dess sanning för lögn…”4

FÖRKLARING

Allâh har föreskrivit att man ber Honom om regn. Bön om regn innebär ödmjukhet inför Allâh i samband med torka. Så gör inte hedningarna som ber stjärnorna om regn, fäster sig vid dem och ber dem om hjälp. De brukade be stjärnorna om regn. Det är stjärnorna som är himlakropparna. Solen och månen roterar kring dem. Månen gör det på en månad och solen gör det på ett år. Under den hedniska tiden brukade de fästa sig vid dem och be dem om hjälp. Det är ett exempel på deras avguderi och villfarelse.

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ

”… och tacka för er försörjning genom att kalla dess sanning för lögn.”

Ni beljuger att det är Allâh som har låtit regnet falla och hjälpt er. Istället vädjar ni till stjärnorna och ber dem om hjälp. Följaktligen beljög Allâh dem, ty dessa stjärnor kan varken nytta, skada eller förfoga över något. Sålunda är det obligatoriskt för de troende att tro på det som har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), praktisera det och undvika den hedniska tidens praxis. Exempel på deras praxis är:

2 – Abû Mâlik al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I mitt samfund finns det fyra saker från den hedniska tiden som de inte kommer att överge; skryt över stamträd, förtal av bakgrund, tillskrivning av regn till stjärnor och jämmer.”

Människorna kommer alltid att praktisera dessa företeelser och ta efter de otrogna däribland:

1 – Skryt över stamträd. Det innebär att man skryter över sin fader, uppför sig högfärdigt och argumenterar med stamträd för att rättfärdiga sin falskhet. Det hela refereras till förfädernas drag såsom kvarlevor, mod, givmildhet och generositet. Det är typiskt den hedniska tidens drag. En människa stiger i rang tack vare sin egna handlingar och inte tack vare andras.

2 – Förtal av bakgrund. Det innebär att förtala en person för att han exempelvis är en snickare eller smed, tala nedsättande om honom och skandalisera honom. Om han däremot berättar vad han är i underrättande syfte, så är det okej.

3 – Tillskrivning av regn till stjärnor. Antingen säger de att de har fått regn tack vare en viss stjärna eller också ber de den direkt om regn.

4 – Jämmer. När en person dör skriker de, river sönder sina kläder, drar i sina hår och kastar sand på sig själva. Detta praktiseras till och med bland vissa muslimer. Det är obligatoriskt att varna för och bekämpa handlingen. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som slår sig på kinderna, river sönder kläderna och uttalar sig som på den hedniska tiden tillhör inte oss.”5

Han sade också:

”Jag tar avstånd från kvinnan som höjer sin röst i samband med olyckor, rakar av sitt hår och river sönder sina kläder.”6

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”En kvinna som jämrar sig och inte ångrar sig innan döden, kommer att återuppstå på Domedagen iklädd kläder av beck och klänning av skabb.”

Oftast brukar kvinnor stå för jämmern. Därför nämnde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvinnan. Det är dock möjligt att även en man jämrar sig. Jämmern är nämligen förbjuden för män och kvinnor. Becket nämns dels för att det fattar eld häftigast och dels för att det är mest plågsamt. Likaså är klänningen av skabb besvärlig. Detta bevisar hennes hemska slut om hon inte ångrar sig.

Inlägg: Det är okej att gifta sig med en religiös kvinna som inte kommer från en förnäm familj om mannen befarar att hans familj kommer att besvära honom. Villkoret är dock att han inte bortser dem utav nedvärdering och ringaktning.

Kuriosa: I vissa byar slaktar de på bergstopparna för att få regn. Det är ett större avguderi eftersom det är en slakt ägnad åt djinner, stenar eller statyer. Måhända de verkligen får regn, men det är bara en prövning för deras del.

3 – al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Zayd bin Khâlid (radhiya Allâhu ´anh) som berättade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett Fadjr med oss i Hudaybiyah. Det hade regnat under natten. När han var klar vände han sig mot människorna och sade: ”Vet ni vad er Herre sade?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Han sade: ”Några av Mina slavar har gått morgonen till mötes i form av att tro på Mig och somliga i form av att häda. Den som sade: ”Vi har fått regn tack vare Allâh och Hans nåd” tror på Mig och hädar himlakropparna. Och den som sade: ”Vi har fått regn tack vare en viss himlakropp” hädar Mig och tror på himlakropparna.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade som vana efter bönen att be Allâh om förlåtelse tre gånger och säga:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْك السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرام

”Allâh! Du är fullkomlig utan brister och från Dig kommer det goda. Väldig är Du som besitter majestät och ära.”

Därefter vände han sig mot människorna och läste de resterande bönerna.

Människorna sade:

”Allâh och Hans sändebud vet bättre.”

Detta var typiskt följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) hövliga uppförande. Efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död säger man bara ”Allâh vet bättre”. Ty uppenbarelsen har avtagit. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vet inte vad som händer efter att han har dött. Beviset för det är hadîthen om Dammen. Det enda undantaget är det som Allâh låter honom ta del av såsom fredshälsningen till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Allâh (´azza wa djall) sade:

”… tror på Mig och hädar himlakropparna.”

Ty han vet att det är Allâh som låter regnet falla. Regnet tillhör Allâhs nåd och favör.

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

”Och den som sade: ”Vi har fått regn tack vare en viss himlakropp”…”

Detta är en form av otro. Man skall inte säga att en viss himlakropp hade rätt eller att man har fått regn tack vare den. Man skall säga:

”Vi har fått regn tack vare Allâh och Hans nåd.”

Om den som säger att han har fått regn tack vare en viss himlakropp menar att himlakroppen har skapat regnet och förfogat över det, så är det en större otro. Och om han menar att himlakroppen är ett skäl till regnet, så är det en mindre otro därför att han anser att det är Allâh (ta´âlâ) som har skapat regnet och inte himlakroppen. Stjärnan råkar ut för episoder liksom dagarna och nätterna råkar ut för episoder. Det är däremot okej att säga att man exempelvis fick regn under sommaren eftersom det är en underrättning om tiden. Det är som sagt obligatoriskt att akta sig för den hedniska tidens drag och erkänna Allâhs (subhânah) ynnest.

156:82

2Muslim (934).

3al-Bukhârî (1038) och Muslim (71).

456:75-82

5al-Bukhârî (1294) och Muslim (103).

6al-Bukhârî med en reducerad berättarkedja och Muslim (104).