30 – Kapitel 6 – En monoteist måste vara beväpnad med kunskap

Det är dock oroväckande att en monoteist färdas på vägen obeväpnad.

Förklaring

Hotet från profeternas fiender drabbar endast monoteisten som obeväpnad färdas på vägen. Han har ingen kunskap som han kan beväpnas med. I detta fall befaras det att en av dessa avgudadyrkare debatterar med honom. Följaktligen blir han av med sina bevis för att därefter gå under. En person måste ha kunskap som han avvisar tvivlen och besegrar fienden med. En debattör behöver två saker:

Den första: Att fastställa sin åsikts bevis.

Den andra: Att tillintetgöra sin motståndares bevis.

Det enda sättet att uppnå dessa två saker på, är att ha kunskap om sanningen han är upprättad på samt kunskap om lögnen som hans motståndare är upprättad på. Detta måste ske för att hans motståndares bevis skall avfärdas.