30. Kallarnas första plikt

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Manhadj-ul-Anbiyâ’ fîd-Da´wah ilâ Allâh, sid. 67

4 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) till Jemen för att lära och döma landets invånare. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom:

Du kommer att komma till ett folk från Bokens anhängare. Låt det första som du kallar dem till vara att det inte finns någon sann gud utom Allâh (och i en annan formulering att de endast dyrkar Allâh). Om de lyder dig i det, skall du lära dem att Allâh har ålagt dem att be fem gånger om dygnet. Om de lyder dig i det, skall du lära dem att Allâh har ålagt dem att betala allmosa som tas från deras rika och ges till deras fattiga. Om de lyder dig i det, skall du hålla dig borta från deras finaste egendomar. Undvik den förtrycktes bön; det finns ingen ridå mellan den och Allâh.”1

Ingen tvivlar på att han befallde alla sina kallare, generaler och domare samma sak.

1al-Bukhârî (1395) och Muslim (19).