30. Ignorantens ursäkt enligt Ibn ´Abdil-Wahhâb

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 40

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

”Beträffande beskyllning för otro, gör jag det gällande den person som känner till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion och förtalar den efter att ha känt till den, förbjuder människorna från den och hyser fientlighet mot den som praktiserar den. Det är honom som jag beskyller för otro och majoriteten av samfundet – och lov och pris tillkommer Allâh – befinner sig inte i detta tillstånd.”1

Längre fram sade han (rahimahullâh):

”Angående lögnen och osanningen att vi beskyller människor för otro på ett allomfattande sätt, ålägger förmögna att utvandra till oss för att demonstrera sin religion och beskyller folk för otro om de inte beskyller andra för otro och bekrigar dem, så är det som sagt lögn och osanning och ett sätt att locka människorna från Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion. Hur kan vi beskylla sådana människor som inte avgudar för otro när vi inte ens förhåller oss så till människor som dyrkar statyerna på ´Abdul-Qâdirs, Ahmad al-Badawîs och deras jämlikas gravar utav okunnighet och brist på någon som påminner dem?

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

”Fri är Du från brister – Detta är ett avskyvärt förtal!”23

1ad-Durar as-Saniyyah (1/82-83).

224:16

3ad-Durar as-Saniyyah (1/102-104).