30. Ibn ´Uthaymîn om al-Albânî

Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (rahimahullâh) sade:

”Det jag vet om Levantens muhaddith och den ädle Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî via de fåtal gånger som vi har träffats, är att han är mycket mån om att praktisera Sunnah och bekriga innovationer, såväl dogmatiska som praktiska. Också genom mina läsningar av hans böcker har jag dels insett det, dels att han besitter en vid kunskap om hadîther, både sett till deras återberättelser och deras betydelser. Med hans böcker har Allâh (ta´âlâ) gagnat muslimernas kunskaper, metodik och orientering mot hadîther. Det är en stor seger för muslimerna.”

Må Allâh hylla och freda vår mästare och profet Muhammad, hans ätt och alla hans följeslagare.

Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî

1418-09-30