30. Hadîth ”Två självdöda djur och två blod…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/44-45)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

15 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Två självdöda djur och två blod har förlovats åt oss. De två självdöda djuren är gräshoppan och fisken, och de två blod är mjälten och levern.”1

Rapporterad av Ahmad och Ibn Mâdjah och den består av svaghet.

FÖRKLARING

Författaren (rahimahullâh) tog med hadîthen från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Två självdöda djur och två blod har förlovats åt oss.”

Det vill säga att Allâh förlovat dem åt oss. Sedan detaljerade han de lovliga föremålen och sade:

“De två självdöda djuren är gräshoppan och fisken, och de två blod är mjälten och levern.”

Men författaren sade att hadîthen består av svaghet. Det stämmer beträffande profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord, men de är autentiskt rapporterade från en följeslagare. Det har autentiserats att ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade det också. När en följeslagare säger att något har förlovats åt oss, så är det som att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt det. Ty enkom Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har rätt att förlova. Så när en följeslagare säger att något har förlovats för oss, menar han att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förlovat det åt oss.

1Ahmad (5690) och Ibn Mâdjah (3314).