30. Exempel på profetens enkla liv

177 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Det fanns aldrig kornbröd över hos Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj.”1

178 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunde tillbringa flera nätter hungrig och hans familj hade inget till kvällsmat. De åt oftast kornbröd.”2

179 – Det sades till Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh):

”Åt Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vitt bröd?” Han sade: ”Jag har inte sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) äta vitt bröd förrän han träffade Allâh (´azza wa djall).”3

180 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj har inte ätit sig mätt på vetebröd tre nätter i följd alltsedan han kom till al-Madînah tills han dog.”4

181 – ´Urwah bin az-Zubayr sade:

”Min moster sade till mig: ”Käre son! Jag svär vid Allâh att vi kunde tillbringa fyrtio nätter utan att eld eller lampa tändes i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hem.” Jag sade till henne: ”Vad levde ni på?” Hon sade: ”De två svarta; dadlar och vatten och inget annat.”5

182 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) madrass utgjordes av ett skinn uppstoppat med palmfibrer.”6

1at-Tirmidhî (2464) som sade: ”Hadîthen är god och autentisk.”

2at-Tirmidhî (2465), Ibn Mâdjah (3347) och Ahmad (1/255). at-Tirmidhî sade: ”Hadîthen är god och autentisk.”

3at-Tirmidhî (2469) och Ibn Mâdjah (3335). at-Tirmidhî sade: ”Hadîthen är autentisk.”

4al-Bukhârî (8/121) och Muslim (18/105).

5al-Bukhârî (8/121) och Muslim (18/107).

6al-Bukhârî (8/121) och Muslim (14/58).