30. Erinran i samband med beskådning av nymåne

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 90-91

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

132 – ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga när han såg nymånen:

الله أَكبر اللهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بالأَمْنِ وَالإِيمانِ والسَّلاَمةِ والإِسْلاَمِ والتَّوْفيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضى رَبُّنَا وَرَبُّكَ الله

”Allâh är större! Allâh! Visa den för oss med säkerhet, tro, sundhet, islam och vägledning till det som Du älskar och behagas av. Vår Herre och din Herre är Allâh!”

Rapporterad av ad-Dârimî och likaså at-Tirmidhî med en kortare version via Talhah1.

1Autentisk via andra. Ibn Hibbân autentiserade den medan at-Tirmidhî sade att den är god.

Observera att många människor vänder sig mot nymånen för att åkalla, liksom de gör med gravar. Ingetdera är tillåtet eftersom föreskriften gör gällande att åkallans böneriktning är bönens böneriktning. ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) hade rätt när han sade:

”Om någon av er ser nymånen ska han inte lyfta på huvudet. Det räcker att ni säger:

رَبّي وَرَبُّكَ الله

”Min Herre och din Herre är Allâh.” (Ibn Abî Shaybah)

Dessutom hatade Ibn ´Abbâs att man reser sig upp för nymånen och befallde att man istället bara läser erinran.