30. Den sjunde typen av förbjudna namn

7 – Ibn-ul-Qayyim sade:

”Namn på djävlar som Khanzab, al-Walhân, al-A´war och al-Adjda´.”1

Det finns bevis i Sunnah för att sådana namn skall ändras.

1Tuhfat-ul-Mawdûd, sid. 117. Vissa av dessa namn har rapporterats i svaga hadîther.