30. De är ute efter många anhängare

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 186

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

30 – al-Ikhwân al-Muslimûn månar om rekrytering och myckna åhörare hos den politiskt uppviglande predikanten. Ty gruppen är i grund och botten ett politiskt parti. Alltså är det inte alls så konstigt. Vad händer efter den politiska uppviglingen? Krigskonst.