30 – Beviset för Allâhs tecken

Beviset är Hans (ta´âlâ) Ord:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

”Bland Hans tecken är natten och dagen, solen och månen. Fall inte ned på ert ansikte inför solen, inte heller inför månen, utan fall ned i tillbedjan inför Allâh som har skapat dem – om det är Honom ni vill dyrka.” (41:37)

Dessutom sade Han (ta´âlâ):

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han Sig över Tronen. Han låter natten svepa dagen – den ena följer den andra i snabb följd. Sol, måne och stjärnor lyder Hans bud. Skapelsen är Hans och Han befaller över allt. Allâh är Den som välsignar, skapelsernas Herre!” (7:54)


FÖRKLARING

 

Beviset – Beviset för att dag och natt, sol och måne, hör till Allâhs (´azza wa djall) tecken, är Hans (ta´âlâ) Ord:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

”Bland Hans tecken är natten och dagen…”

Till de klara och tydliga tecknen hör natten och dagen i deras essenser såväl som i deras urskiljningar. Dessutom har Allâh låtit dem gagna tjänarna och skifta deras tillstånd och läge. Det samma gäller solen och månen i deras essenser, faser och ordningar; den välgång de bidrar med till tjänarna och den ofärd de avvärjer från dem.

Därefter förbjöd Allâh (ta´âlâ) tjänarna att falla ned på ansikte inför solen och månen, även om de har en stor ställning hos dem. De förtjänar inte att dyrkas eftersom de är skapade. Den som har rätt att dyrkas är Allâh (ta´âlâ) som har skapat dem.

Dessutom sade Han… – Till bevisen för att Allâh har skapat himlarna och jorden, hör Hans (ta´âlâ) Ord:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden.”

Däri förekommer följande av Allâhs tecken:

Det första: Allâh skapade dessa väldiga skapelser under sex dagar och om Han hade velat skapa dem på ett ögonblick, hade Han gjort det. I stället band Han samman orsakerna med det orsakade, utmed Sin vishet.

Det andra: Han reste Sig över Tronen med en Resning som är specifik för Honom och som enbart passar Hans majestät och storhet. Detta tyder på en fullkomlig makt och ett fullkomligt herravälde.

Det tredje: Han låter natten täcka dagen som ett skynke som betäcker dagsljuset.

Det fjärde: Han har låtit solen, månen och stjärnorna underkasta sig Hans befallning och Han beordrar dem det Han vill, för tjänarnas bästa.

Det femte: Hans allomfattande makt och fullkomliga herravälde då skapandet och befallningen tillkommer enbart Honom.

Det sjätte: Hans allomfattande herravälde över samtliga skapelser.