30. Allâh ser, människan ser, flugan ser…

Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âlush-Shaykh

Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, s. 54-57

Poängen här är att understryka att vi bekräftar dessa egenskaper, oavsett om de är essensegenskaper eller handlingsegenskaper. Vi bekräftar dem allesammans i relation till Allâh och gör ingen skillnad mellan dem, precis som de nämns i Qur’ânen och Sunnah. Detta är ett fundament. Därtill säger vi att Allâh beskrivs med dessa egenskaper utifrån Hans (´azza wa djall) ord:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – och Han är den Hörande, den Seende.”1

Han dementerade generellt och sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

”Ingenting är som Han…”

Han bekräftade detaljerat och sade:

وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”… och Han är den Hörande, den Seende.”

Varför betonade Han just hörseln och synen? Enligt vissa lärde beskrev Allâh (´azza wa djall) Sig själv med hörsel och syn eftersom hörsel och syn finns i de flesta besjälade tingen. Flugor, myror, myggor, människor och katter har hörsel och syn. Alla skapelser har hörsel och syn. Är myggans hörsel och syn som människans hörsel och syn? Nej. Det enda gemensamma människan, myggan och flugan har därom är betydelsen av hörsel och syn. Hörsel är uppfattning av det hörbara, syn är uppfattning av det synbara. Myggan har en hörsel och en syn som är lämpade för dess essens. Människan har en hörsel och en syn som är lämpade för hennes essens. De båda är dock ojämförbara med myggans hörsel och syn. Till följd därav underströk Allâh (´azza wa djall) dessa två egenskaper, nämligen hörseln och synen. Så som skapelsernas hörslar och syner är ojämförbara sinsemellan, har även Allâh (´azza wa djall) hörsel och syn:

وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”… och Han är den Hörande, den Seende.”

De är dock ojämförbara. Inte heller är det möjligt att föreställa sig Allâhs (´azza wa djall) egenskapers beskaffenhet. Hans hörsel och syn är lämpade för Hans väldiga och majestätiska essens.

142:11