3. Vilka är pelarna inom tron på Allâhs namn och egenskaper?

Fråga 3: Vilka är pelarna inom tron på Allâhs namn och egenskaper?

Svar: De är tre.

1 – Tron på samtliga vackra namn.

2 – Tron på allt som egenskaperna tyder på.

3 – Tron på egenskapernas domar och förknippningar.

Vi tror alltså på att Allâh är vetande och att Han har den fullkomliga kunskapen som omfattar allting.

Vi tror på att Allâh är förmögen och att Han har en väldig förmåga med vilken Han råder över allting.

Vi tror på att Allâh är barmhärtig och nåderik och att Han har en vid barmhärtighet som Han skänker till den Han vill.

Samma sak gäller alla andra vackra namn och egenskaper och deras förknippningar.