3. Vetskapens nivåer

Författaren (rahimahullâh) sade:

”Vet, må Allâh benåda dig…”

Vetskap är övertygad uppfattning om något i dess verkliga bemärkelse. Denna uppfattning består av sex nivåer:

Den första: Vetskap.

Den andra: Enkel okunnighet. Den handlar om avsaknad av fullständig uppfattning.

Den tredje: Sammansatt okunnighet. Den handlar om felaktig uppfattning.

Den fjärde: Inbillning. Den handlar om en uppfattning vars motsats är förmodligen mer korrekt.

Den femte: Tvivel. Det handlar om en uppfattning som lika gärna kan vara felaktig.

Den sjätte: Aning. Den handlar om en uppfattning som förmodligen är mer korrekt än dess motsats.

Vetskapen delas vidare upp i två delar: självklar och teoretisk.

Självklar vetskap handlar om att begripa något utan behov av forskning eller bevis. Exempel på det är att elden är varm.

Teoretisk vetskap kräver teori och bevis. Till det hör exempelvis kunskapen om att avsikt inför tvagning är obligatorisk.

Författaren (rahimahullâh) sade:

”Vet, må Allâh benåda dig…”

Må Allâh sänka Sin barmhärtighet över dig så att du uppnår ditt mål och undkommer det som skadar dig. Betydelsen av det är att Allâh förlåter dina föregående synder och skyddar dig mot de framtida. Så lyder fallet om nåden nämns enskilt. Skulle den däremot nämnas med förlåtelse, står förlåtelse för de föregående synderna, medan nåd och framgång till godhet och sundhet står för de kommande. Författarens (rahimahullâh) bön tyder på att han bryr sig om den tilltalade.