3. Vetskap om den första plikten

Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Hanbalî (d. 1206)

Ta´lîm-us-Sibyân at-Tawhîd, sid. 15-16

Det första Allâh förpliktigade Sina slavar var att förneka överskridelse och tro på Allâh. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

”Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma: ”Dyrka Allâh och håll er borta från överskridelse!”1

Överskridelse är:

1 – Allt som dyrkas istället för Allâh.

2 – Satan.

3 – Spåmän.

4 – Astrologer.

5 – De som styr med något annat än Allâhs lag.

6 – Alla som följs och lyds inom något som inte är sant. ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Överskridelse är allt dyrkat, följt och åtlytt som slaven överskrider sina gränser för.”2

116:36

2I´lâm-ul-Muwaqqi´în (1/5).