3. Varning för innovationer

Till dessa grunder hör även:

”… undvika innovationer…”

Man skall avstå från innovationer. Innovationer innebär undergång. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att alla grupper som hamnat i innovationer skall till helvetet. Detta eftersom de följer djävlarnas väg:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

”Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!”1

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) drog ett rakt streck i marken och sade:

”Detta är Allâhs väg.”

Sedan gjorde han streck till höger och vänster om det och sade:

”Detta är vägar. Vid varje väg står en djävul som kallar till det.”2

Den som frångår den raka vägen i trosläran, dyrkan, förståelsen eller dylikt har tagit vägen som djävlarna kallar till. Akta er riktigt noga för innovationer och villfarelser. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för dem och sade:

”Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”3

Därtill varnade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för Ahl-ul-Bid´a och läste upp Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ

”Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där det finns fast och klart formulerade budskap – de utgör dess kärna – och andra som är mindre klara. Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i Skriften som är mindre klart, när de försöker så split och förvirring genom [godtycklig] tolkning av dess innersta mening – dess innersta mening känner ingen utom Allâh. – De vilkas kunskap är fast och djupt rotad säger: ”Vi tror på denna [Skrift]; allt är från vår Herre.” Men ingen ägnar eftertanke åt [och tar varning av] detta utom de som har förstånd.”4

Därpå sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Om ni ser dem som följer det oklara skall ni veta att det är dem som Allâh har beskrivit. Akta er därför för dem.”5

Allâh klargjorde att de vilsna söker prövningar:

فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ

”Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i Skriften som är mindre klart, när de försöker så split och förvirring…”

Det finns inte en innovatör utan att han följer det oklara i Allâhs (ta´âlâ) ord, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord eller de lärdas ord för att vilseleda människorna med det. Det har varit ett faktum i alla tider. Det finns inte en person som har avvikit från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik utan att han följer dessa oklarheter för att orsaka prövningar bland människorna. Jag ber Allâh (tabârak wa ta´âlâ) låta oss och er följa Hans skrift och hålla oss borta från innovationer, tvivel och begär.

16:153

2Ahmad (4143). Ahmad Shâkir sade: ”Dess berättarkedja är autentisk.”

3al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).

43:7

5al-Bukhârî (4547) och Muslim (2665).