3. Tron stiger via goda handlingar och sjunker via synder

Ännu en Qur’ân-vers som bevisar trons stigning är Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ

”Det är Han som har fyllt de troendes hjärtan med lugn och tillförsikt, så att deras tro skall växa sig allt starkare.”1

Det är ett uttryckligt bevis för att tron stiger.

Tron stiger via hjärtats handlingar och kroppsdelarnas handlingar. När du bävar för Allâh stiger din tro så att du börjar handla, be, fasta, betala allmosor, vallfärda, behandla föräldrarna väl, påbjuda det goda, förbjuda det onda och vilja islam och muslimerna väl. Allt det får tron att stiga och den kan stiga så att det blir som berg. Den här Qur’ân-verser är ett av bevisen för trons stigning. För övrigt finns det fler Qur’ân-verser som bevisar det.

Likaså finns det hadîther som fastställer trons minskning däribland de mångfaldiga hadîtherna om medlingen. Ett exempel på dem är:

”Ta ut ur Elden den som har ett guldmynts vikts tro i hjärtat, därefter den som har ett halvt guldmynts vikts tro, därefter den som har en dadelkärnas vikts tro, därefter den som har en myras vikts tro och därefter den som har mindre, mindre och mindre än en myras vikts tro.”2

Vad orsakar dess minskning? Jo, synderna som orsakar syndarnas inträde i Elden. Allâh tar dock ut dem ur Elden tack vare deras monoteism:

”… därefter den som har en myras vikts tro och därefter den som har mindre, mindre och mindre än en myras vikts tro.”

Om Allâh vill straffa dem som föll i otukt, stöld, röveri, fördärv på jorden, orättvisa och räntehandel, gör Han det. Det hör till Ahl-us-Sunnahs lära. De gör inte Takfîr för synder och de dömer inte syndarna till evigt helvete tvärtemot Khawâridj som gör det och förkastar medlarnas medlingar.

148:4

2al-Bukhârî (7439) och Muslim (183).