3. Tillåten och otillåten fasta dagen innan Ramadhân

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (2/406-407)

Det är inte tillåtet att fasta en eller två dagar innan Ramadhân som säkerhetsåtgärd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade handlingen och sade:

“Fasta inte en eller två dagar innan Ramadhân, förutom personen som brukar fasta då. Låt honom fasta den.”

Men om en person vanligtvis fastar eller har en dag att ta igen från fjolårets Ramadhân, får han lov att fasta då. Så om han vanligtvis fastar måndagar och dagen innan Ramadhân råkar vara en måndag, får han lov att fasta den dagen. Ty han fastar inte för att vara säker utan för att han brukar fasta måndagar. Samma sak gäller personen som fastar varannan dag och dagen innan Ramadhân råkar vara hans fastedag – även för honom är det harmlöst att fasta.