3. Tawâf-ul-Ifâdhah

111 – Samma dag beger vallfärdaren sig till Huset. Precis som första gången skall han gå sju varv runt det. Denna gång skall han dock varken knyta sitt överplagg under högra armhålan eller jogga.

112 – Det är Sunnah att be två Raka´ât vid Ibrâhîms plats, sade az-Zuhrî1. Handlingen praktiserades av Ibn ´Umar2 som sade:

”Efter vart sjunde varv bes två Raka´ât.”3

113 – Sedan går han sju sträckor mellan Safâ och Marwah, precis som första gången. Vallfärdarna som inte utför Tamattu´ nöjer sig med sin första Sa´y.

114 – Efter denna Tawâf blir allting som var förbjudet under Ihrâm, inklusive kvinnorna, tillåtet.

115 – Dhuhr skall bes i Makkah. Ibn ´Umar sade:

”I Minâ.”4

116 – Därefter beger man sig till Zamzam och dricker från den.

1 Rapporterad av al-Bukhârî med en reducerad berättarkedja medan Ibn Abî Shaybah och andra rapporterade den med en sammanbunden sådan. Referera till ”Mukhtasar al-Bukhârî” (1/386/319).

2 Rapporterad av al-Bukhârî med en reducerad berättarkedja medan ´Abdur-Razzâq rapporterade den med en sammanbunden berättarkedja. Referera till ”Mukhtasar al-Bukhârî” (1/386/318).

3 Rapporterad av ´ Abdur-Razzâq (9012) med autentisk berättarkedja från honom.

4 Allâh vet bättre vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde. Möjligtvis bad han med dem en bön på vardera plats. I så fall var den första obligatorisk och den andra frivillig. Liknande sak gjorde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i en av sina strider.