3. Synder som kallas för otro

Imâm Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm (d. 224)

Kitâb-ul-Îmân, sid. 70-72

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

3 – Synder som kallas för otro. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade efter en regnig natt:

Vet ni vad er Herre sade?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Han sade: ”Några av Mina slavar har mornat i form av troende, andra i form av hädare. Den som sade: ”Vi har fått regn tack vare Allâh och Hans nåd” tror på Mig och hädar himlakropparna. Och den som sade: ”Vi har fått regn tack vare en viss himlakropp” hädar Mig och tror på himlakropparna.”1

Återgå inte efter mig till att bli otrogna som halshugger varandra.”2

Om en person säger till sin vän ”O hädare!”, återvänder det till en av dem.”3

Den som beger sig till en magiker eller en siare och tror på det han säger, lägrar en menstruerande kvinna eller utövar analsex med en kvinna, har tagit avstånd från, eller hädat, det som har uppenbarats för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”4

´Abdullâh sade:

Förtal av en muslim är en trotsig synd och strid mot honom är otro.”5

Vissa säger att sägningen också är profetens (sallâ Alâhu ´alayhi wa sallam).

1al-Bukhârî (1038) och Muslim (71) via Zayd bin Khâlid al-Djuhanî.

2al-Bukhârî (121) och Muslim (65) via Djarîr bin ´Abdillâh. al-Bukhârî rapporterade den också via Ibn ´Umar, Ibn ´Abbâs och Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anhum).

3al-Bukhârî och Muslim via Ibn ´Umar.

4Berättarkedjan är autentisk via Abû Hurayrah. Jag har tagit med den i ”Âdâb-uz-Zifâf”, dock utan ”magiker”.

5al-Bukhârî (48) och Muslim (64).