3. Spritmissbruk ådrar Allâhs vrede

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Dhamm-ul-Khamr, sid. 13

2 – Spritmissbruk ådrar Allâhs vrede

Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som dricker sprit kommer att misshaga Allâh i fyrtio nätter. Om han dör, dör han som otrogen, och om han ångrar sig, förlåter Allâh honom.”1

1Ahmad (6/460).