3. Salaf förklarade inte Allâhs egenskaper

10 – När ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) fick reda på att Sabîgh ställde frågor om oklarheter, gjorde han i ordning en hög palmblad. Medan han predikade ställde sig mannen upp och frågade honom om:

وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا

Vid dem som virvlar upp; vid dem som för med sig regn…”1

´Umar gick nedför predikstolen och sade: ”Vad heter du?” Han svarade: ”Jag är Allâhs slav Sabîgh.” ´Umar sade: ”Och jag är Allâhs slav ´Umar. Avtäck ditt huvud.” Mannen avtäckte sitt huvud så att han kunde se att han hade hår. ´Umar sade: ”Om du hade varit rakad skulle jag halshuggit dig.” Därefter lät han honom pryglas hårt. Efter det skickade han honom till Basrah och befallde dess invånare att inte sitta med honom. Han behandlades som en skabbig kamel; han satte sig inte ned vid någon utan att de sade: ”Tänk på De troende ledares order!” Och så reste de sig upp och lämnade honom ensam. Slutligen ångrade han sig och svor vid Allâh att han lämnat sitt gamla tänk bakom sig. Först då lät ´Umar människorna sitta med honom. När Khawâridj dök upp sades det till honom: ”Detta är din tid.” Då svarade han: ”Nej. Jag gagnades av den rättfärdige slavens tillrättavisning.”2

11 – En man kom till Mâlik bin Anas (radhiya Allâhu ´anh) och sade:

Abû ´Abdillâh:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”3

Hur reste Han sig?”

Mâlik började svettas medan åhörarna väntade på vad han skulle säga. Därefter tittade han upp mot honom och sade:

Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och det är innovation att fråga om den. Jag ser dig som en dålig man.”

Sedan lät han honom köras ut.

12 – Det rapporteras att flera bland dem befallde att man inte spekulerar i ämnet och att de egenskapsrelaterade beskeden framförs ordagrant. Flera imamer har sagt att deras metod är den jag nyligen har tagit upp.

13 – Shaykh Abu Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Ahmad bin an-Naqûr underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin ´Alî bin al-Husayn at-Turaythîthî underrättade oss: Abûl-Qâsim Hibatullâh bin al-Hasan at-Tabarî underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin Hafs underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin Maslamah underrättade oss: Sahl bin ´Uthmân bin Sahl berättade för oss: Jag hörde Ibrâhîm bin al-Muhtadî säga: Jag hörde Dâwûd bin Talhah säga: Jag hörde ´Abdullâh bin Abî Hanîfah ad-Dawsî säga: Jag hörde Muhammad bin al-Hasan säga:

Alla lärda i Öst och Väst är enade om att Qur’ânen och Sunnah som har framförts av pålitliga återberättare från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beträffande Herrens (´azza wa djall) egenskaper skall betros utan förklaring, beskrivning eller liknelse. Den som förklarar något av det har lämnat profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg och avskilt sig från samlingen. De varken beskrev eller förklarade. De trodde på det som stod i Qur’ânen och Sunnah och var tysta. Den som säger som Djahm har avskilt sig från samlingen. Ty han beskrev Honom som ingenting.”

14 – Muhammad bin al-Hasan sade om hadîther som:

”Allâh stiger ned till den nedersta himlen.”

Dessa hadîther har återberättats av pålitliga människor. Vi återberättar dem, tror på dem och tolkar inte dem.”4

151:1-2

2Se ”ash-Sharî´ah”, sid. 74, av al-Âdjurrî och ”´Aqîdat-us-Salaf”, sid. 83-85, av as-Sâbûnî.

320:5

4al-Lâlakâ’î (2/433).