3. Så började människornas avguderi

Efter att Nûhs folk fallit i avguderi och avgudat Wadd, Suwâ´, Yaghûth, Ya´ûq och Nasr, skickade Allâh Nûh (´alayhis-salâm) till dem. Han förbjöd dem att avguda de skulpturerna och statyerna som de själva hade tillverkat för att ta efter dem. De omnämnda individerna i sig var fromma människor. Efter deras död kom Satan till deras landsmän, hyllade de döda individerna och bad dem göra bilder av dem på offentliga platser. Han intalade dem att göra så för att påminna sig om deras dyrkan och ta efter dem. Med tiden fick han dem att falla i avguderi. De gjorde som han sade och efter ett tag började de dyrka dem.

När Allâh sände profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde han hedningarna för att de dyrkade rättfärdiga människor. Han påminde dem om vad som hände med Nûhs folk. Allâh uppenbarade ett helt kapitel uppkallat efter Nûh. Det var han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som slog sönder de frommas skulpturer som araberna hade bevarat. I samband med att Allâh hade låtit honom erövra Makkah befallde han att de slås sönder; Wadd, Suwâ´, Yaghûth, Ya´ûq och Nasr.

Hedningarna dyrkade vid dessa och andra statyer i hopp om välsignelse och medling och gagn hos Allâh. De sade:

هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ

De är våra medlare inför Allâh.”1

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

Vi dyrkar dem just för att de skall föra oss närmare Allâh.”2

De ansåg inte att deras gudar skapade eller försörjde, till skillnad från dagens hedningar som verkligen gör det. De ansåg att deras gudar var skapade och kuvade som kunde varken skapa eller försörja. De sade:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

Vi dyrkar dem just för att de skall föra oss närmare Allâh.”

هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ

De är våra medlare inför Allâh.”

Trots det dömde Allâh dem för otro, skickade sändebud till dem och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekrigade dem på grund av det avguderiet. Här inser läsaren att det är avguderi att be rättfärdiga människor om medling inför och närhet till Allâh, ägna slakt åt dem, avlägga eder för dem och falla ned på ansikte inför dem i hopp om närhet och medling.

110:18

239:3