3. Så bekräftas Allâhs tal

Imâm Ahmad bin ´Umar bin Suraydj ash-Shâfi´î (d. 306)

Adjwibah fî Usûl-id-Dîn, sid. 73-81

25 – Talet ska bekräftas med bokstäver, röst, språk, ord och suror.

26 – Också Hans tal med Djibrîl och änglarna.

27 – Också Hans tal med ängeln i skötet och Dödsängeln.

28 – Också Hans tal med Ridhwân och Mâlik.

29 – Också Hans tal med Âdam, Mûsâ, Muhammad och martyrerna.

30 – Också Hans tal med de troende under Räkenskapen och i paradiset.

31 – Qur’ânens nedstigning till den nedersta himlen.

32 – Det är Qur’ânen som är nedskriven i Mushaf.

33 – Vissa läsningar älskar Han, andra hatar Han.

34 – Hadîthen säger:

”Allâh lyssnar inte till något så som Han lyssnar till en profet som läser Qur’ânen med förskönad röst.”1

35 – Hadîthen säger:

”Allâh lyssnar mer till en Qur’ân-läsare än vad en slavägare lyssnar till sin slavinnas sång.”2

1al-Bukhârî (5023-5024) och Muslim (792).

2Ibn Mâdjah (1340) och al-Hâkim (2097). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah” (251).