3. Rening med havsvatten

Till dessa renande vatten hör de stora världshaven som utgör nästan ¾ av jordens yta. Allâh (´azza wa djall) har skapat dessa väldiga vatten och gjort dem salta. Hade de varit söta skulle havslivet dött ut på grund av föroreningar och annat. Eller också hade vindarna och atmosfären ändrats varpå människorna hade dött. Allâh har skapat dem salta så att de kan ta emot och smälta allting. Således undrade sjöfarande följeslagare om det gick att två sig med sådana vattenslag. De sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Allâhs sändebud! Vi färdas på havet och har bara dricksvatten med oss. Kan ni två oss med havsvatten?” Han sade: Ja. Dess vatten är renande och dess döda djur är lovliga.”

Å ena sidan frågade de profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om en sak. Å andra sidan svarade han på två saker. De frågade ju inte om havsmaten. Men i och med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) givmildhet och önskan efter att få sprida kunskap, gav han dem ytterligare behövlig information. Kanske skulle de en gång vara ute på havet och ha slut på matförråd varför de skulle behöva annan föda. Således klargjorde han också att havets döda djur är lovliga. Det bevisar bara hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) givmildhet. Givmildhet kan vara i form av pengar och i form av kunskap. Om en fattig ber dig om en krona och du ger honom två kronor, så har du varit givmild. Detsamma gäller om en person ställer dig en fråga och du svarar på två behövliga saker; det är givmildhet i form av kunskap. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den givmildaste skapelsen när det kommer till egendom, kropp, kunskap, kall, vägledning och välvilja.