3. Profetens stamträd innan ´Adnân

Släktträdet som vi har nämnt ned till ´Adnân råder det odelade meningar om. Det är bekräftat via många vägar och samstämmigheten. De delade meningarna uppstår kring stamträdet innan ´Adnân. Dock är både släktforskarna och de judiska och kristna teologerna enade om att ´Adnân är en av profeten Ismâ´îls söner. Enligt följeslagarnas och efterföljarnas korrekta åsikt var det tänkt att Ismâ´îl skulle offras. Ismâ´îl är Ibrâhîms son. Det finns delade åsikter om hur många fäder som är mellan dem två.

Det största antalet som har nämnts är fyrtio fäder. Det minsta antalet som har nämnts är sju fäder. Vissa säger att de är nio medan andra säger att de är femton. Därtill har de delade åsikter om deras namn.

Vissa från Salaf och imamer föraktade en tillskrivning till någon innan ´Adnân. Det sägs att Imâm Mâlik bin Anas al-Asbahî (rahimahullâh) föraktade det.

Imâm Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr sade i boken ”al-Inbâh”:

”Imamerna i frågan säger sett till ´Adnâns släktträd: ´Adnân var son till Udud som var son till Muqawwim som var son till Nâhûr som var son till Tayrah som var son till Ya´rab som var son till Yashdjab som var son till Nâbit som var son till Ismâ´îl som var son till Ibrâhîm som var son till Târih (som är Âzar) som var son till Nâhûr som var son till Shârûkh som var son till Râ´û som var son till Fâlikh som var son till ´Aybar som var son till Shâlikh som var son till Arfakhshadh som var son till Sâm som var son till Nûh som var son till Lâmak som var son till Muttûshalakh som var son till Akhnûkh (som är enligt dem Allâhs profet Idrîs (´alayhis-salâm) som var den förste profeten efter Âdam och Shîth och den förste som skrev med penna – och Allâh vet bättre) som var son till Yard som var son till Mahlayl som var son till Qaynan som var son till Yânush som var son till Shîth som var son till Âdam (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Så nämndes släktträdet av författaren till ”as-Sîrah an-Nabawiyyah” Muhammad bin Ishâq bin Yasâr al-Madanî och andra släktforskare. Abûl-´Abbâs ´Abdullâh bin Muhammad an-Nâshî al-Mu´tazilî skrev ned det i poesiform vari han hyllade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Imâm Abû ´Umar citerade den och likaså vår Shaykh [al-Mizzî] i sin ”at-Tahdhîb”. Poesin är slående och inleds med:

Jag hyllar Allâhs sändebud för att få del av den ädla boningen

jag hyllar en person som överträffar alla hyllade

via sina egenskaper som nämns av avlägsna och nära

Alla arabiska stammar möts med honom vid ´Adnân. Därför sade Allâh (ta´âlâ):

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

”Säg: ”Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger de anhöriga den kärlek [de har rätt att vänta].”1

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Det fanns inte stam i Quraysh utan att de är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anhöriga.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är deras elit. Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Wâthilah bin al-Asqa´(radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh valde Kinânah från Ismâ´îls avkomma. Därefter valde Han Quraysh från Kinânah. Därefter valde Han Banû Hâshim från Quraysh. Därefter valde Han mig från Banû Hâshim.”

Likaså möts israeliterna och deras profeter och andra med honom vid Ibrâhîm (´alayhis-salâtu was-salâm) vars avkomma Allâh gav profetkall och skrifter. Allâh (subhânah) sade till israeliterna via Mûsâ (´alayhis-salâm):

17 HERREN sade då till mig: ”De har rätt i vad de säger. 18 En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. 19 Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt
namn, skall jag själv utkräva det av honom.” (Femte Moseboken (18:17-19))

Ingen från Ismâ´îls avkomma är större än Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Faktum är att ingen människa har varit större än Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och kommer inte heller att bli det fram till Domedagen. Det har rapporterats autentiskt att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag är mänsklighetens mästare utan skryt. Âdam och alla andra profeter efter honom kommer att vara under min fana.”

Det har rapporterats autentiskt att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag kommer att ha en position som alla skapelser inklusive Ibrâhîm kommer att önska sig.”

Det handlar om den berömvärda positionen som Allâh (ta´âlâ) har lovat honom. Den positionen handlar om den väldiga medlingen när han medlar för hela skapelsen så att Allâh skonar dem från samlingsplatsen, vilket har rapporterats autentiskt och ingående från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moder hette Âminah som var dotter till Wahb som var son till ´Abdu Manâf som var son till Zuhrah som var son till Kullâb som var son till Murrah.

142:23