3. Plikter och rekommendationer under Tashrîq-dagarna

126 – Under Minâ-nätterna är det föreskrivet att besöka Ka´bah och gå runt den, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det1.

127 – Under Minâ-dagarna måste de fem obligatoriska bönerna bes i samling. Det är än bättre om de kan bes i Khayf-moskén. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sjuttio profeter har bett i Khayf-moskén.”2

128 – Efter steningen på den andra, eller tredje, dagen av Tashrîq-dagarna, är vallfärdsritualerna slutförda. Därefter tar sig vallfärdaren till Makkah och stannar där så länge Allâh har bestämt. Där skall han slå vakt om att be i samling, särskilt i Den heliga moskén. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En bön i min moské är tusen gånger bättre än i alla andra moskéer frånsett Den heliga moskén. En bön i Den heliga moskén är hundratusen gånger bättre än i alla andra moskéer.”3

129 – Oavsett tidpunkt på dygnet, skall man både göra Tawâf och be ofta. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om de två hörnorna (den svarta och den jemenitiska):

”Vidrörning av dem utplånar synder. Ingen som går runt Huset lyfter på foten eller sätter ned den utan att Allâh skriver ned en belöning åt honom, raderar en synd från honom och skriver ned en grad åt honom. Den som går sju varv belönas som om han har frigett en slav.”4

Han sade också:

”´Abdu Manâfs ätt! Hindra ingen från att göra Tawâf eller be runt detta Hus oavsett tidpunkt på dygnet.”5

1 Rapporterad av al-Bukhârî med en reducerad berättarkedja (Mukhtasar al-Bukhârî (287)) medan andra har rapporterat den med en sammanbunden dito. Jag har nämnt dem i ”as-Sahîhah” (804).

2 Rapporterad av at-Tabarânî och adh-Dhiyâ’ al-Maqdisî i ”al-Mukhtârah”. al-Mundhirî sade att dess berättarkedja är god, vilket är korrekt sett till dess vittnande berättarvägar. Detta har jag analyserat i ”Tahdhîr-us-Sâdjid min Ittikhâdh-il-Qubûr Masâdjid”, sid. 106-107.

3 Rapporterad av Ahmad och andra från Djâbir. Dess berättarkedja är autentisk och har autentiserats av flera lärda som jag har nämnt i ”al-Irwâ’” (1129).

4 Rapporterad av at-Tirmidhî och andra. Den autentiserades av Ibn Khuzaymah, Ibn Hibbân, al-Hâkim och andra. Den nämns i ”al-Mishkât” (258) och ”at-Targhîb” (2/120-122).

5 Rapporterad av författarna till Sunan-böckerna och andra. Den autentiserades av at-Tirmidhî, al-Hâkim och adh-Dhahabî och tas upp i ”al-Irwâ’” (481).