3. Ögontjäneriets två typer

Ögontjäneriet kan delas upp i två typer:

1 – Ögontjäneri som är ett större avguderi. Sådant är fallet om alla handlingar utförs för människans sak och inte alls för Allâhs skull. Det syftar på att leva med muslimerna, behålla sitt liv och bevara sin egendom. Det är hycklarnas ögontjäneri och ett större avguderi. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً

”Hycklarna tror sig överlista Allâh, men det är Han som överlistar dem. Och då de reser sig för att be, reser de sig i sakta mak för att ses och berömmas av människorna men har sällan Allâh i tankarna.”1

Den här sorten härrör inte från en troende.

2 – Ögontjäneri som kan härröra från en troende och drabba några av hans handlingar. Sådant är fallet när en handling delvis görs för Allâhs sak och delvis för någon annans. Det är ett mindre avguderi. Detta ögontjäneri kan delas upp i tre typer:

1 – Handlingen utförs utav ögontjäneri från början till slut. Den handlingen är ogiltig och ej accepterad av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Den som ber till Allâh samtidigt som han vill bli berömd och hyllad och vidhåller ögontjäneriet till dess att bönen är över, får inte sin bön accepterad. Beviset för det är den kommande hadîthen.

2 – Handlingen görs egentligen för Allâhs sak men drabbas sedermera av ögontjäneri. Om personen ångrar sig för det omedelbart, förtränger det och fortsätter göra handlingen uppriktigt för Allâhs sak, så råder det samstämmighet om att det inte skadar honom.

3 – Ögontjäneriet drabbar handlingen och kvarstår handlingen ut. Därom tvista de lärde. Vissa säger att handlingen är ogiltig, precis som i det första fallet. Andra menar att han belönas utmed avsikten för Allâhs sak. Ibn Radjab nämner detta ingående i ”Djâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam”.

14:142