3. Nedstigningen via Rifâ´ah al-Djuhanîs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 148

70 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: al-´Abbâs bin Muhammad bin Hâtim underrättade oss: Mu´âdh bin Hâni’ al-Yashkurî berättade för oss: Harb bin Shaddâd berättade för oss: Yahyâ bin Abî Kathîr berättade för oss: Hilâl bin Abî Maymûnah berättade för mig: ´Atâ’ bin Yasâr berättade för mig: Rifâ´ah bin ´Arâbah al-Djuhanî berättade för mig:

”En gång var vi ute med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)… Därefter sade han: ”När en tredjedel av natten, eller halva natten, har gått stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Om Mina slavar frågar Jag ingen annan än Mig själv. Vem är det som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Vem är det som tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge honom?”

Också Abân bin Yazîd al-´Attâr rapporterade den från Yahyâ bin Abî Kathîr.