3. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

Muslim bin Ibrâhîm underrättade oss: Shu´bah underrättade oss, från Abû Ishâq, från al-Agharr som sade:

Jag vittnar att Abû Hurayrah och Abû Sa´îd vittnade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Varje natt stiger Herren (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen efter nattens tredjedel. Därefter ropar en utropare: ”Finns det ingen som ber om förlåtelse så att han förlåts? Finns det ingen som frågar så att han får? Finns det ingen som åkallar så att han bönhörs?”1

1Muslim (172).