3. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt Abû Tha´labah al-Khushanîs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 160

Kommentar: ´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

Muhammad bin Harb al-Khawlânî återberättade annorlunda från al-Ahwas bin Hakîm.

80 – Ahmad bin Muhammad bin Ziyâd berättade för oss: Hasan bin ´Alî bin Shabîb underrättade oss: Jag hörde ´Amr bin ´Uthmân säga: Muhammad bin Harb underrättade oss: al-Ahwas bin Hakîm underrättade oss, från al-Muhâdjir1 bin Habîb, från Abû Tha´labah al-Khushanî som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Natten till halva Sha´bân tittar Allâh (´azza wa djall) på Sina slavar varvid Han förlåter de troende, ger de otrogna uppskov och låter de hatiska vara med sitt hat till dess att de lämnar det.”

1al-Albânî sade:

”Det står Muhâdjir men ska vara Muhâsir. Det rör sig om skrivfel och förkommer ofta med detta namn.” (as-Sunnah (511) av Ibn Abî ´Âsim)