3. Nattbönen skall bes i samling

[4] Det är föreskrivet att be Ramadhân-nätterna i samling. Det är bättre än att be ensam, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) både gjorde det och påpekade dess förträfflighet. Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi fastade Ramadhân med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och inte en enda gång bad han nattbönen med oss förrän sju nätter återstod. Då bad han med oss en tredjedel av natten. Den sjätte sista natten bad han inte med oss till skillnad från den femte sista natten som han bad med oss till midnatt. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Vad sägs om att be hela natten med oss?” Då sade han:

”Den som ber med imamen tills att han är klar anses ha bett natten.”

Han bad inte den fjärde sista natten, men under den tredje sista natten1 samlade han ihop sitt hushåll, sina hustrur och människorna och bad med oss till dess att vi fruktade att vi skulle missa lyckan.” Jag sade: ”Vad var lyckan för något?” Han sade: ”Måltiden innan gryningen. Sedan bad han inte mer med oss resten av månaden.”2

1 Det vill säga natten till den tjugosjunde som är som sagt Ödesnatten. Därför samlade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ihop sina hustrur och sitt hushåll den natten. Det bevisar att kvinnor rekommenderas att medverka under den natten.

2 Autentisk. Den har rapporterats av författarna till ”as-Sunan” och andra. Likaså nämns den i ”Salât-ut-Tarâwîh”, sid. 16-17, ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (1245) och ”al-Irwâ’” (447).