3. Makens bön för makan

2 – Maken skall lägga sin hand på makans huvud och be för henne

Innan eller efter inflyttningen bör han lägga sin hand på hennes framhuvud, nämna Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) namn, be om välsignelse och säga det som sades av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Om någon av er gifter sig eller köper en slav skall han lägga handen på hennes framhuvud och säga:

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْر ما جَبلتَها عَلَيْهِ وأَعُوذُ بكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ ما جَبَلْتَها عَلَيْهِ

”Allâh! Jag ber Dig om hennes godhet och det goda som Du har skapat henne utmed. Och jag söker skydd hos Dig mot hennes ondska och det onda som Du har skapat henne utmed1.”

Om någon köper en kamel skall han lägga sin hand på toppen av dess puckel och säga samma sak.”2

1Hadîthen bevisar att Allâh skapar gott och ont till skillnad från vad Mu´tazilah säger. De menar att Han (ta´âlâ) inte skapar det onda. Att Allâh skapar ondska går emellertid inte alls emot Hans fullkomlighet. Faktum är att det hör till Hans (tabârak wa ta´âlâ) fullkomlighet. En av de bästa böckerna som behandlar det ämnet är Ibn-ul-Qayyims bok ”Shifâ’-ul-´Alîl”.

Är denna bön även föreskriven när man köper exempelvis en bil? Ja, sett till att man hoppas på dess godhet och befarar dess ondska.

2al-Bukhârî i ”Khalqu Af´âl-il-´Ibâd”, sid. 77, Abû Dâwûd (1/336), Ibn Mâdjah (1/592), al-Hâkim (2/185), al-Bayhaqî (7/148) och Abû Ya´lâ (2/308 – manuskript). Berättarkedjan är god. al-Hâkim autentiserade den och fick medhåll av adh-Dhahabî. Hâfidh al-´Irâqî sade:

”Dess berättarkedja är bra.” (al-Mughnî (1/298))

Dess äkthet anvisades av al-Ishbîlî i ”al-Ahkâm al-Kubrâ” då han förteg den, något han klargjorde i förordet. Detsamma gäller Ibn Daqîq-il-´Îd i ”al-Ilmâm” (2/127).