3. Livets andra fas

Detta är den största fasen som består av en kamp mot jaget, driften och Satans makt. Den som skyddar denna fas kommer närmare Allâh. När denna fas försummas är den väldiga förlusten ett faktum. Det är här som de tålmodiga prisas när de härdar med att inte falla i fel. På så sätt prisade Allâh (´azza wa djall) Yûsuf (´alayhis-salâtu was-salâm). Vem hade han varit om han hade gjort felet?

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Din Herre förundras över ynglingen som inte är barnslig.”1

Den könsmogne skall veta att han är ålagd att känna Allâh (ta´âlâ) med bevis så fort han blir könsmogen. Han skall inte känna honom med blint följande. Som bevis räcker det att han tittar på sig själv och sin kroppsbyggnad. Därmed kommer han att veta att denna kroppsbyggnad måste ha någon som har sammansatt den på samma sätt som byggnader behöver byggarbetare.

Han skall också veta att det har stigit ned två änglar till honom som kommer att vara med honom livet ut. De kommer att skriva ned hans handlingar och sedan visa upp dem för Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

”Och det finns de som vakar över er, ädla skrivare, som [känner er och] vet vad ni gör.”2

Muhammad bin al-Fadhl sade:

”I fyrtio år har jag inte gett något till mina skrivare att skriva. Och om jag hade gjort det skulle jag ha skämts för dem.”

Därför skall tjänaren titta vilka av hans handlingar som stiger upp. Och om han gör fel skall han ta bort felet med ånger och kompensation.

Han skall även sänka blicken. Allâh (´azza wa djall) sade:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

”Säg till de troende männen att de bör sänka blicken.”3

Han skall hålla sig till en enda hustru. Han skall inte passa på och njuta mycket av kvinnor. Det kommer bara att skingra hans hjärta och försvaga hans styrka – och det har inget slut.

Det fanns många äldre människor som grämde sig över sin bortkastade tid under ungdomen. De grät för tiden som hade försummats. Låt den som kommer att sitta be länge om nätterna. Låt den som kommer att vara svag fasta om dagarna.

Det finns tre typer av människor. Det finns människor som förser sina liv med godhet och kvarhåller vid det. De är de segrande. Det finns människor som blandar mellan gott och ont och har brister. De är de förlorade. Det finns människor som är försumliga och syndiga. De har gått under.

Låt ungdomen därför se efter var han befinner sig. Ingen position är som hans position. Låt honom titta på sin varas värde och dess summerade pris. Härda! Härda! Kämpen härdar med att inte gifta sig trots sin starka lust. Han får komplimanger för det. Därför skall ungdomen härda så att det kan sägas till honom:

 هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

”Detta är er dag som har lovats er!”4

Han skall hålla sig borta från ungdomens fel. De är som en stor brist i en fin vara. Den som gör fel i sin ungdom skall titta var dess njutning ligger. Vad är kvar av den förutom en evig sorg som alltid svider när man tänker på den? Minnet av den har blivit till ett straff. Den som gör hål i gudsfruktans kläder säljs för det slitna och trasiga.

al-Djunayd (rahimahullâh) sade:

”Om tjänaren hade dyrkat Allâh i tusen år och sedan vänt sig bort från Honom ett ögonblick skulle det han har gått miste om varit större än det som han har uppnått.”5

Vissa av Salaf sade:

”Jag hade huggit av mina händer bara för att få min ungdoms synder förlåtna.”

Under en tillrättavisning sade jag:

”Ungdom! Du är i öknen och du har med dig värdefulla juveler. Ditt mål är att komma till avlöningens land. Var försiktig så att du inte säljer dem till lusten för det billigaste priset. När du väl kommer till landet ser du människorna som vann på sin affär medan du själv gulnar av sorg och gråter av ånger.”

1Ahmad (4/151)

282:10-12

324:30

421:103

5Hilyat-ul-Awliyâ’ (10/278).