3. Kvinnans Talbiyah

17 – Sett till att de två föregående hadîtherna är allmänna, skall kvinnorna praktisera Talbiyah liksom männen. De skall höja sina röster så länge inga prövningar befaras. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) brukade höja sin röst så att män kunde höra henne. Abû ´Atiyyah sade:

”Jag hörde ´Â’ishah säga: ”Jag vet hur Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Talbiyah brukade vara.” Därefter hörde jag henne säga: ”Jag besvarar dig, Allâh.”1

al-Qâsim bin Muhammad sade:

”Natten innan avgången från Minâ hörde Mu´âwiyah en röst utropa Talbiyah. Han sade: ”Vem är det?” Det sades: ”De troendes moder ´Â’ishah har gjort ´Umrah från Tan´îm.” När ´Â’ishah blev underrättad om det sade hon: ”Om han hade frågat mig, skulle jag berättat för honom.”2

1 Rapporterad av al-Bukhârî (679 – förkortad version), at-Tayâlisî (1513) och Ahmad (6/32, 100, 180 och 243).

2 Rapporterad av Ibn Abî Shaybah med en autentisk berättarkedja, vilket rapporteras i ”al-Muhallâ” (7/94-95). Shaykh-ul-Islâm sade:

”Kvinnan skall höja sin röst så pass, att hennes väninnor kan höra henne. I samband med varierande förhållanden är det rekommenderat att praktisera detta ofta.” (al-Mansik)