3. Kallet till kunskapen

Den tredje frågan är kallet till den. Du skall nämligen kalla till den här religionen och råda och uppmana människorna att hålla fast vid den. Du skall påbjuda dem det goda och förbjuda dem det onda. Detta är kallet till Allâhs religion. Varje muslim är skyldig att kalla till Allâhs religion så gott han kan och vet. Var och en, man som kvinna, är ålagd att kalla, förkunna, instruera och råda på ett eller annat sätt. De skall befalla människorna att dyrka endast Allâh, slå vakt om bönen, betala allmosan, fasta Ramadhân, vallfärda till Huset vid förmåga, bemöta föräldrarna väl, bevara släktbanden och avstå från alla synder.

[Nästa sida]