3. Hadîth ”Vittnar ni inte att det inte finns…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (39)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/124)

39 – Djubayr bin Mut´im sade:

”Vi var tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Djuhfah när han sade: ”Vittnar ni inte att det inte finns någon sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han, att jag är Allâhs sändebud och att Qur’ânen har kommit från Allâh?” Vi sade: ”Jo.” Då sade han: ”Gläd er då! Ena änden av Qur’ânen är i Allâhs hand och andra änden är i era händer. Håll tag i den; ni kommer aldrig att förgås och gå vilse därefter.”1

Rapporterad av al-Bazzâr och at-Tabarânî i ”al-Kabîr” och ”as-Saghîr”.

1Autentisk via andra.