3. Hadîth ”Välsignelsen ligger hos era äldsta.”

99 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Välsignelsen ligger hos era äldsta.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat” och al-Hâkim.

1Autentisk.