3. Hadîth ”Välsignelsen finns i tre saker…”

1065 – Salmân (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Välsignelsen finns i tre saker: samlingen, gröten och frukosten innan fastan.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr” med pålitliga återberättare. Bland dem finns Abû ´Abdillâh al-Basrî som jag inte känner.

1God via andra.