3. Hadîth ”Under min himmelsfärd passerade jag…”

125 – Han1 berättade också att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Under min himmelsfärd passerade jag människor vars läppar klipptes med eldsaxar. Jag sade: ”Djibrîl! Vilka är dessa?” Han svarade: ”Ditt samfunds predikanter som inte levde som de lärde.”2

1Det vill säga Usâmah bin Zayd. Det är ett gravt fel och beror väl på att författaren (rahimahullâh) utgick från sitt minne utan att referera till källan. Hadîthen återberättas inte alls av Usâmah bin Zayd utan av Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) och rapporteras av Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och andra.

2Autentisk.