3. Hadîth ”Ubayy har talat sanning.”

718 – Ibn Khuzaymah rapporterade i ”as-Sahîh” via Abû Dharr som sade:

”En fredag gick jag in i moskén medan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade. Jag satte mig nära Ubayy bin Ka´b. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste at-Tawbah varvid jag sade till Ubayy: ”När sändes denna surah ned?” Han tittade bryskt på mig och sade ingenting. Efter en stund frågade jag honom igen varpå han tittade bryskt på mig och sade ingenting. Efter en stund frågade jag honom återigen varpå han tittade på mig bryskt och sade ingenting. Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var klar med bönen sade jag till Ubayy: ”Jag frågade dig varpå du tittade bryskt på mig och sade ingenting.” Ubayy sade: ”Det enda som du har kvar av din bön är det som du har sagt lättsinnigt.” Jag gick till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs profet! Jag satt bredvid Ubayy medan du läste at-Tawbah. Jag frågade honom: ”När sändes denna surah ned?” Han tittade bryskt på mig och sade ingenting. Sedan sade han: ”Det enda som du har kvar av din bön är det som du har sagt lättsinnigt.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ubayy har talat sanning.”1

1Autentisk.