3. Hadîth ”Tron kommer att råda…”

136 – Umm-ul-Fadhl (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade en natt i Makkah:

”Allâh! Har jag förkunnat? Allâh! Har jag förkunnat? Allâh! Har jag förkunnat?” ´Umar bin al-Khattâb reste sig gråtande och sade: ”Ja. Du har motiverat, månat och rått.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Tron kommer att råda så att otron återvänder till dess plats. Haven kommer att beseglas med islam och det skall komma en tid då folk lär sig och läser Qur’ânen varefter de säger: ”Vi har läst och vetat. Vem är bättre än vi?” Finns det något gott i dem?” De sade: ”Allâhs sändebud! Vilka är de?” Han sade: ”De där är från er. De där är Eldens bränsle.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr” med en – om Allâh vill – god berättarkedja.

1God via andra.