3. Hadîth ”Suran ”al-Ikhlâs” motsvarar en tredjedel av Qur’ânen…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (583)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/379)

583 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Suran ”al-Ikhlâs” motsvarar en tredjedel av Qur’ânen och suran ”al-Kâfirûn” motsvarar en fjärdedel av Qur’ânen.”

Han brukade läsa dem i de två Raka´ât innan Fadjr.”1

Rapporterad av Abû Ya´lâ med en god berättarkedja och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” som står för formuleringen.

1Autentisk via andra.