3. Hadîth ”Profeten såg att en man inte hade tvättat…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (219)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/206)

219 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg att en man inte hade tvättat sina hälar varvid han sade: ”Akta hälarna för Elden!”1

I en annan rapportering står det:

”Abû Hurayrah såg en grupp människor två sig ur en behållare och sade: ”Två er väl! Jag hörde Abûl-Qâsim (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Akta hälarna för Elden!”

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, an-Nasâ’î samt Ibn Mâdjah med en kortfattad version.

1Autentisk.