3. Hadîth ”Må Allâh försköna personen som hör mitt ord…”

91 – Det rapporteras att Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för oss i Khayf-moskén i Minâ och sade: ”Må Allâh försköna personen som hör mitt ord, memorerar det, förstår det och sedan förkunnar det till någon som inte har hört det. Måhända är personen som framför förståelse själv inte förstående. Måhända har den förkunnade bättre förståelse än personen som framför förståelsen.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat”.

1Autentisk via andra.