3. Hadîth “Känner inte en man igen sin häst…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (177)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/187)

177 – Han berättade också att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till begravningsplatsen och sade:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ دارَ قومِ مؤمنين وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بكم عن قريبٍ لاحِقُونَ

Frid med er, ni troende bosättare. Snart kommer vi – om Allâh vill – att sluta oss till er.”

Jag önskar vi kunde se våra bröder.” De sade: “Är inte vi dina bröder, Allâhs sändebud?” Han svarade: “Ni är mina följeslagare1. Våra bröder är de som inte har kommit än.” De sade: “Hur ska du känna igen ditt samfunds anhängare som inte har kommit än, Allâhs sändebud?” Han sade: “Känner inte en man igen sin häst med bläsar och lysande lemmar bland svarta hästar?” De sade: “Jo, Allâhs sändebud.” Han sade: “De kommer att komma med bläsar och lysande lemmar till följd av tvagning och jag ska vänta på dem i förväg vid Dammen.”2

Rapporterad av Muslim och andra.

1Det betyder inte att de inte var hans bröder, snarare att de var utmärkta med ännu ett drag, nämligen följeskap. De förstnämnda var både hans bröder och följeslagare, medan de sistnämnda är enkom hans bröder. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

“Bara de troende är bröder.” (49:10)

2Autentisk.