3. Hadîth ”Han brukade be fyra innan Dhuhr…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (586)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/381)

586 – Qâbûs återberättade sin fader som sade:

”Min fader skickade iväg mig till ´Â’ishah för att fråga vilken bön Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte mest om att värna om. Hon svarade: ”Han brukade be fyra innan Dhuhr; han stod länge och genomförde Rukû´ och Sudjûd väl.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah.

1God via andra.