3. Hadîth ”Fyra personer fortsätter att belönas efter sin död…”

114 – Det rapporteras från Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fyra personer fortsätter att belönas efter sin död: mannen som dog patrullerande på Allâhs väg, mannen som lärde ut kunskap (han belönas så länge den kunskapen efterlevs), mannen som skänkte välgörenhet (han belönas så länge den välgörenheten pågår) och mannen som lämnade efter sig ett rättfärdigt barn som ber för honom.”1

Rapporterad av Ahmad, al-Bazzâr och at-Tabarânî i ”al-Kabîr” och ”al-Awsat”. Den är autentisk.

1Autentisk via andra.