3. Hadîth ”Fredagsbönen stryker bort…”

685 – at-Tabarânî rapporterade i ”al-Kabîr” via Abû Mâlik al-Ash´arî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fredagsbönen stryker bort det som händer till nästa fredagsbön och ytterligare tre dagar. Ty Allâh (´azza wa djall) sade:

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

”Den som för med sig en god handling skall belönas tiofalt.”12

16:160

2Autentisk via andra.