3. Hadîth ”Fredagsbadet är en plikt…”

706 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fredagsbadet är en plikt för varje könsmogen, salvadora persica och parfym – så gott han kan.”1

Rapporterad av Muslim och andra2.

1Autentisk.

2Hos Muslim (3/4) finns inte ordet ”plikt”. Det finns hos an-Nasâ’î (1/204.